Návod - test klimatizace

1. zapalování VYPNUTO
2. stisknout a držet stisknutou klávesu tlačítek A/C a Mode
3. nastartovat motor
4. povolit tlačítka

Na displeji A/C - rádio uvidíte číslo senzoru a hodnotu pro senzor. Pro posun na další senzor jen stiskněte rozmrazovač zrcátek/zadního okna.

1. senzor: vnitřní teplota
2. senzor: venkovní teplota
3. senzor: snímač hodnoty slunečního zářeni (tma=00, světla=04, zataženo=10, slunečno=65) (Fanda: já měl pod lampou na ulici 02)
4. snímač: otevření míchání vzduchu (nízká hodnota signalizuje chladný rozvod vzduchu, vyšší hodnota signalizuje teplý rozvod vzduchu)

Ostatní senzory ukazují procenta otevření klapek v souvislosti s mícháním vzduchu.

Druhý test:

1. zapalování VYPNUTO
2. stisknout a držet stisknutá tlačítka Auto a recirkulace
3. zapalování do pozice II
4. povolit tlačítka

Uvidíte "88" u teploty A/C. Jestli vidíte nějaké písmeno A až P, pak to znamená chybovou zprávu. Zprávy mohou být načteny z paměti jen z HDS systému v servisu.

Poznámka: Jestliže vidíte jakékoliv chybové hlášení během testu palubní desky na centrálním displeji, znamená nějakou komunikační chybu mezi měřidly. Někteří lidé tato chybová hlášení měli, ale pokud víme, ještě nikdy nezpůsobilo jakýkoliv problém. Možná nějaký kód chyby zůstává v ECU do vymazání při další návštěvě servisu.

Vložil jc, 20. Únor 2007 - 21:47